uztaritze.info

Herriko Biltzarrak

2018ko Urriaren 25eko akta

LABORANTZA - OIHANA | 1. Herriko lurren okupatzea - Hegalaldia zentroa - Hitzarmena.

EKINTZA SOZIALA - EKLARTASUNA | 2. Euskal Hirigune Elkargoa eta Uzatritze herriaren arteko partaidetza hitzarmena - Euskal Hirigune Elkargoko bizitegien hobekuntzarako interes orokorreko programa.

HIRIGINTZA | 3. Lehiaketa eskaintzaren onartzea - Bideak eta sareak konpontzeko obrak Helburu ekonomikoko lurrak - Heraitze auzotegia - Kroskienea sektorea.

OBRAK -IRISGARRITASUNA - BIDEAK | Bide baten izendapena - Guadalupeko atekamotza. | 5. Segurtasun obrak lehen zatia 350 departamenduko errepidea arruntza auzoa Pirinio Atlantikoetako departamenduarekin obralaritza hitzarmena. | 6. 1127 zenbakidun BD sekzioko lursail baten salmenta uztaritze herriari - Yves Harambillet kopartehartzailea - Barrakero bidexka. | 7. lzarpean higiezin programa - Lursailaren erosketa Amodia promotoreari eta hunkitu enpresa guziei - Xemartienena bidexkatik hartua. | 8. Lursail erosketa - 392 eta 487 zenbakidun AS sektsioa - Thierry lrribarren kopartehartzaileak - Bordaberria bidexka arruntza auzoa.

FINANTZA - EKINTZA EKONOMIKOAK | 9. Hilobi kontzesio baten itzulketa - Adolphe Betachet kopartehart:iailea. | 10. 2018ko diru laguntzak - Uztaritzeko besta komitea. | 11. Lurralde administrazio laguntzaile lanpostu iraunkor baten sortzea denbora osoz. | 12. 2019 eta 2020 urteei dagozkien mailaz aitzinatzeei buruzko herriko etxeko prozeduraren luzatzea.

OROTARIK | 13. Kide izatearen baieztapena - Udalbiltza erakundea. | 14. Uztaritzeko herriko etxea Kanpoko erakundeak - Aldaketa eta arraberritzea - Komunikazioaren eta informazioaren teknologia berrien tokiko agentzia, senidetze batzordea, laborantza elkartea, antolaketa eskemako lekuko uraren batzordea eta euskal kostaldeko uren kudeaketarako batzordea.